สำหรับผู้ดูแลระบบ สำหรับนักศึกษา

ใช้ username และ password เดียวกับระบบยืนยันตัวตน