Untitled Document

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางการบัญชี (CPD) ครั้งที่ 5 (ปี 2560)

ա֡ 2556 էҳ 2557
 
ա֡ 2556 էҳ 2557
 
-
Ἱ KM
-
ҾԨôԹç
-
-
ػ§ҹšôԹç KM
-
ѧͧҡôԹҹ KM
   

- кҨ֡
- ԷҾѡԨ
- èѴ .


  

 

 
  Untitled Document
เวปมาสเตอร์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายสิทธิพงษ์ พิมพ์ธารา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เลขที่ 41 หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร : (039) 471080 โทรสาร : (039) 471080