FMS.RBRU. Open House 2019   // เปิดบ้าน!! วิทยาการจัดการ


  สมัครแข่งขัน CSR Smart Challenge
  ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันทางการเงิน
  ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

** สามารถรับของที่ระลึกได้หน้างาน ตามรายชื่อที่ลงทะเบียน / หรือลงทะเบียนหน้างาน


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

[ Faculty of Management Sciences, Rambhai Barni Rajabhat University. ]

 • การแข่งขัน CSR SMART CHALLENGE ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 20,000 บาท
 • การแข่งขันตอบปัญหาทางการเงินการธนาคาร และการแข่งขันการสร้างความมั่งคั่งทางการเงิน (โดยสาขาวิชาการเงินการธนาคาร)
 • กิจกรรม ความคิดสร้างสรรค์ iStyle (โดยสาขาวิชาการตลาด)
 • กิจกรรมค้นหาตัวเอง (โดยสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ )
 • บูธกิจกรรมความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ
 • ตลาดนัดวิทยาการจัดการ (มีสินค้าจากนักศึกษาจำหน่ายภายในงาน)
 • การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีการศึกษา 2563
  ** สมัครศึกษาต่อภายในวันงาน รับฟรี!! ของที่ระลึกจากทางคณะวิทยาการจัดการ •   สมัครเข้าร่วมแข่งขัน สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน CSR SMART CHALLENGE ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท
 •   ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน สมัครเข้าร่วมในงาน Open House 2019
 •   ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันทางการเงิน สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางการเงินการธนาคาร และการแข่งขัน การสร้างความมั่งคั่งทางการเงิน (โดยสาขาวิชาการเงินการธนาคาร)

 • คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน และกติกาการแข่งขัน CSR SMART CHALLENGE
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.) หรือ ระดับอุดมศึกษา
 • สามารถส่งเข้าร่วมแข่งขันได้ทีมละไม่เกิน 5 คน
 • ผลงานต้องเป็นผลงานใหม่ และไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดในรายการอื่นมาก่อน
 • เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562
 • เริ่มนับคะแนนการคลิกไลค์ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 บนเพจเฟสบุ๊ก "CSR SMART CHALLENGE"
 • ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะวิทยาการจัดการ

 • การตัดสินผู้ชนะ 5 ทีม เพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศ
 • การนับคะแนน นับจากยอดไลค์บนเพจเฟสบุ๊ก "CSR SMART CHALLENGE" ของแต่ละ Challenge ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. โดยกรรมการ
 • ผู้ที่เข้ารอบ 5 ทีม ต้องเข้าร่วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • ผู้ที่เข้ารอบ 5 ทีม และไม่สามารถเข้าร่วมได้ ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ และพิจารณาให้ลำดับถัดไปได้เข้ารอบชิงชนะเลิศแทน
 •  


การตัดสินในรอบชิงชนะเลิศ
เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อตัดสิน 5 ทีม สุดท้าย กิจกรรม CSR Smart Challenge

ส่วนที่ 1 คะแนนเต็มจากคณะกรรมการ 100 คะแนน
 • ความแปลกใหม่ คิดสร้างสรรค์ของกิจกรรม 30 คะแนน
 • ความน่าสนใจของกิจกรรม 20 คะแนน
 • คุณค่า และผลกระทบเชิงบวกของกิจกรรมที่มีต่อสังคม หรือสิ่งแวดล้อม หรือวัฒนธรรม 30 คะแนน
 • การนำเสนอ วัตถุประสงค์ แรงบันดาลใจในการทำกิจกรรม วิธีการทำกิจกรรม ขั้นตอนการเตรียมงาน ความน่าสนใจในการนำเสนอ 20 คะแนน

 •  ส่วนที่ 2 คะแนนจากการโหวตในหอประชุม
   

  ผศ.ฤดีวรรณ ยิ่งยง 
  ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ

  โทรศัพท์ : 064-5394922

  กดโทรออก

  อาจารย์สิทธิชัย ศรีเจริญประมง 
  ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานโครงการ

  โทรศัพท์ : 039-471080

  กดโทรออก

  นางสาวดวงนภา ประดิษฐ์ศิลป์ 
  ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานโครงการ 

  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อเบอร์ 10694

  กดโทรออก