Untitled Document

มรภ.ราชภัฏเชียงรายเข้าแลกเปลี่ยรเรียนรู้เกี่ยวกับงานสำสักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559
 
  โครงสร้างการบริหารงาน คณะวิทยาการจัดการ


**คลิกที่รูปเพื่อดูขนาดใหญ่**

 

 
  Untitled Document
เวปมาสเตอร์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายสิทธิพงษ์ พิมพ์ธารา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เลขที่ 41 หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร : (039) 471080 โทรสาร : (039) 471080